Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Johansson, Gösta Rudolf Torsten
Född: 1929-03-02
Avliden: 1997-04-10
Gravsatt: 1997-11-10
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning