Sökresultat

antal träffar: 1

Göteborgs begravningssamfällighet
Råstam, Hans Olof
Född: 1923-01-09
Avliden: 2007-10-01
Gravsatt: 2007-11-20
Hemort: Styrsö
Brännö kyrkogård
Minneslund
Resultat per förvaltning