Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Johansson, Inge Gundula
Född: 1935-04-29
Avliden: 2014-01-31
Gravsatt: 2014-04-24
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning