Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Krook Hammar, Margareta Knutsdotter
Född: 1925-10-15
Avliden: 2001-05-07
Gravsatt: 2001-06-20
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning