Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Amble-Naess, Lars Anders
Född: 1939-08-10
Avliden: 2015-08-19
Gravsatt: 2015-10-01
Hemort: Oscar
Galärvarvskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning