Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Hansson, Lena Margareta
Född: 1944-10-15
Avliden: 2016-11-08
Gravsatt: 2017-04-11
Hemort: S:t Johannes församling
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning