Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Söderhjelm, Martin
Född: 1913-03-30
Avliden: 1991-07-04
Gravsatt: 1991-09-03
Hemort: Lidingö
Norra begravningsplatsen
Minneslund
Resultat per förvaltning