Sökresultat

antal träffar: 3

Uppsala pastorat
Kjellen, Johan Rudolf
Född: 1864
Avliden: 1922
Gravsatt: 1922-11-18
Hemort: Uppsala
Gamla kyrkogården
Gravrätten har återgått till upplåtaren
Gravsatta i denna grav
Karlstads pastorat
Född: 1902-03-03
Avliden: 1990-01-30
Gravsatt: 1990-03-06
Hemort: Karlstad
Ruds kyrkogård
Kvarter: 06U
Gravplats: 0317
Gravsatta i denna grav
Gävle pastorat
Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1972-05-10
Hemort: 70 år
Gamla Kyrkogården
Kvarter: U12
Gravplats: 0396
Gravsatta i denna grav